陇西行·天上何所有原文,翻译,赏析_拼音版_作者佚名 

陇西行·天上何所有

作者:佚名 朝代:两汉
陇西行·天上何所有原文

天上何所有,历历种白榆。
桂树夹道生,青龙对道隅。
凤凰鸣啾啾,一母将九雏。
顾视世间人,为乐甚独殊。
好妇出迎客,颜色正敷愉。
伸腰再拜跪,问客平安不。
请客北堂上,坐客毡氍毹。
清白各异樽,酒上正华疏。
酌酒持与客,客言主人持。
却略再拜跪,然后持一杯。
谈笑未及竟,左顾敕中厨。
促令办粗饭,慎莫使稽留。
废礼送客出,盈盈府中趋。
送客亦不远,足不过门枢。
娶妇得如此,齐姜亦不如。
健妇持门户,一胜一丈夫。

陇西行·天上何所有拼音解读

tiān shàng hé suǒ yǒu ,lì lì zhǒng bái yú 。
guì shù jiá dào shēng ,qīng lóng duì dào yú 。
fèng huáng míng jiū jiū ,yī mǔ jiāng jiǔ chú 。
gù shì shì jiān rén ,wéi lè shèn dú shū 。
hǎo fù chū yíng kè ,yán sè zhèng fū yú 。
shēn yāo zài bài guì ,wèn kè píng ān bú 。
qǐng kè běi táng shàng ,zuò kè zhān qú shū 。
qīng bái gè yì zūn ,jiǔ shàng zhèng huá shū 。
zhuó jiǔ chí yǔ kè ,kè yán zhǔ rén chí 。
què luè zài bài guì ,rán hòu chí yī bēi 。
tán xiào wèi jí jìng ,zuǒ gù chì zhōng chú 。
cù lìng bàn cū fàn ,shèn mò shǐ jī liú 。
fèi lǐ sòng kè chū ,yíng yíng fǔ zhōng qū 。
sòng kè yì bú yuǎn ,zú bú guò mén shū 。
qǔ fù dé rú cǐ ,qí jiāng yì bú rú 。
jiàn fù chí mén hù ,yī shèng yī zhàng fū 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

佚名 佚名 古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。…详情

陇西行·天上何所有原文,陇西行·天上何所有翻译,陇西行·天上何所有赏析,陇西行·天上何所有阅读答案,出自佚名的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.hdmsw.com/shi/46848.html

诗词类别

佚名的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语